Gig-ekonomin låter människor arbeta självständigt, flexibelt och globalt. Men många giggare arbetar med låga löner och stor osäkerhet som i sin tur ger lägre pension och stress för personen. Fairgig.se undersöker hur vi kan skapa en kooperativt ägd plattform för att förbättra situationen för gig-arbetarna! Gig med bättre villkor, helt enkelt.

gig med bättre villkor

Underbetalda

50 procent av frilansare har svårt att få ekonomisk kompensation för sitt arbete.
Läs mer

Överkapacitet

25 procent av gig-arbetare sysselsätter sig i gig-arbete eftersom de har svårt att hitta ett permanent arbete.
Läs mer

Icke-kontinuitet

Mer än hälften av alla gig-arbetare lämnar eller byter sin arbetsplattform inom 12 månader.
Läs mer

Hållbar utveckling för alla giggare

Fair Gig handlar om att samhället behöver mångfald och möjligheter för uppdragstagare att försörja sig, organisera sig och delta i värdeskapandet i en växande frilans-ekonomi. Vi är på väg mot en snabbare, förändrad arbetsmarknad med allt större inslag av korta uppdrag som matchas fram av olika plattformar eller “appar”. En utveckling som inte går i rätt riktning i länder som USA och England.

I Sverige riskerar vi en liknande utveckling och för att säkerställa en hållbar utveckling krävs en marknad som bättre tillvaratar potentialen hos de som ska stå för en allt större del av den framtida ekonomiska tillväxten.

Gig med bättre villkor

Vi vill stötta giggaren!

Gigs eller korta uppdrag kan innebära flexibilitet, oberoende och möjligheter, framför allt för individer som är duktiga på att navigera de nya förutsättningarna på arbetsmarknaden. För andra kan det innebära en ofrivillig förändring och en tillvaro av stress och otrygghet.

Fairgig.se är ett initiativ för att stötta utvecklingen av en hållbar gig-ekonomi i Sverige. Det är en kombinerad satsning från myndigheter, akademi och civil sektor för att skapa en “plattform för plattformar”. Syftet är också att skapa bättre förutsättningar till att korta uppdrag och jobb via appar ska kunna erbjuda såväl försörjning och kompetensutveckling för giggaren, som rimliga skatteintäkter och ett mer hållbart samhälle överlag.

Tillsammans för en hållbar framväxt av gigekonomin

Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och del i samarbetet mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med Förnyelselabbet och svenska Labbnätverket. Giglab är en hubb för att kartlägga de utmaningar som finns kring utvecklingen av en hållbar frilansmarknad, sett ur olika aktörers perspektiv. Satsningen ingår i Vinnova-projektet Utmaningsdriven Innovation. Vår ambition är att tillsammans verka för en hållbar framväxt av gigekonomin. 

Läs mer om Giglab Sverige här

Vilka ligger bakom det här?

Projektet Cooperative Combinator stöds av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven Innovation och ägs av Coompanion Sverige tillsammans med Arbetsförmedlingen Jobtech Gig och Handelshögskolan i Stockholm. Projektgruppen har valt att samverka med Skatteverket och Labbnätverket inom ramen för regeringens uppdrag att reglera förhållandena för korta uppdrag och app-jobb. Gig med bättre villkor.

Vårt team

Marcus Bergh, projektledare

Coompanion

Nils Ahlsten

Jobtech Gig

Lisa Hemph

Jobtech Gig

Claire Ingram Bogusz

Forskare

Sven Bartilsson

Coompanion

coompanion logo
arbetsförmedlingen logo

*Enligt undersökning av det New York- baserade frliansfackförbundet, Freelancers Union.

**Enligt undersökning gjord av Manpower Group.

***Enligt undersökning av JP Morgan Chase.